Hỗ trợ khởi nghiệp

Tìm vốn kiểu mới

Trang Kickstarter là một trong những nơi gọi vốn từ cộng đồng đang là xu hướng tìm vốn khởi nghiệp cho những người có ý tưởng sáng tạo nhưng không có tiền để thực hiện. Ra mắt từ năm 2009, đến nay Kickstarter đã gọi được trên 1 tỉ đô la vốn mồi cho 135.000 dự án, từ làm phim, viết sách đến viết báo, dựng kịch hay làm trò chơi điện tử với tỷ lệ thành công gần được 50%.

Xem

Khởi Nghiệp - Chọn Con Đường Cho Cuộc Đời

Chúng ta khi trưởng thành, tốt nghiệp đại học hay hoàn tất một chương đào tạo nghề nghiệp nào đó,khi chúng ta rời khỏi môi trường được nuôi nấng, bao bọc, che chở an toàn của gia đình, cha mẹ để bắt đầu tựlập thân xây dựng cuộc đời của chính mình thì là lúc bắt đầu của con đường khởi nghiệp của cuộc đời người trong xã hội.

Xem
Processing...