Công ty tài chánh

Mekong Capital

Địa chỉ: Capital Place, Tầng 8, Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1,TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 8) 3827 3161
Email:
Số fax: (+84 8) 3827 3162

VinaCapital

Địa chỉ: Tầng 17, Toà nhà Sun Wah 115 Nguyễn Huệ, Quận 1 ,TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84-8 3821 9930
Email:
Số fax: +84-8 3821 9931

IDG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 57 Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84-8) 3827-8888
Email:
Số fax: (+84-8) 3827-8899
Processing...