Giới thiệu

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 

Cam kết toàn công ty của TinNhiem.Com (TN) về bảo mật riêng tư của bạn

Để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn an toàn, nhóm Tín Nhi ệm có quy  định nghiêm ngặc về giao tiếp, xử lý thông tin riêng tư của người sử dụng. Chúng tôi đảm bảo và hướng dẫn quy trình cho các nhân viên của TN thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong công ty.

Câu hỏi về bảo mật và quy trình của nhóm TN

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về Chính sách Bảo mật của TN hoặc xử lý dữ liệu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

TN có thể cập nhật Chính sách bảo mật sau một chu kỳ  thời gian. Khi TN có thay đổi chính sách, thông báo quan trọng sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi cùng với các chính sách bảo mật được cập nhật.

Thông tin cá  nhân riêng tư của bạn là quan trọng cho TN, vì vậy chúng tôi đã phát triển một chính sách bảo mật bao gồm làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, bảo vệ, chuyển dịch và lưu trữ thông tin của bạn. Xin vui lòng mất một chút thời gian để làm quen với thực tiễn bảo mật của chúng tôi và phản hồi cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là dữ liệu có thể được sử dụng để nhận diện hoặc liên hệ với một người duy nhất.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ của TN hoặc một công ty trực thuộc của TN và các chi nhánh để kiểm soát  thông tin cá nhân của bạn cho việc cung cấp dịch vụ TN phù hợp với nhu cầu chính sách bảo mật. Thông tin này (có thể kết hợp với các thông tin khác) cho phép TN cung cấp và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của TN, về nội dung và quảng cáo sản phẩm.

Dưới đây là một số ví dụ về các loại thông tin cá nhân mà TN có thể thu thập và TN sẽ sử dụng nó như thế nào.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Khi bạn tạo một Tài khoảnTN có ID, đăng ký sản phẩm của bạn, áp dụng cho tín dụng thương mại, cho vay, huy động vốn, tìm đối tác hợp tác hoặc tham gia trong một cuộc khảo sát trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập nhiều loại thông tin, bao gồm tên của bạn, tên công ty, địa chỉ email, số điện thoại, sở thích liên lạc thường dùng, và thông tin về ngành nghề hoạt động, kinh doanh.

Khi bạn chia sẻ nội dung của bạn với TN bằng cách sử dụng các sản phẩm của TN và liên lạc với phía cung cấp dịch vụ thứ ba, hoặc mời người khác tham gia vào sản phẩm dịch vụ bạn trên TN, trên diễn đàn, TN có thể thu thập các thông tin bạn cung cấp về cho những phía thứ ba như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, và số điện thoại.

TN sử dụng những thông tin cá nhân của bạn thế nào

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho phép chúng tôi thông báo sản phẩm mới nhất của TN, cập nhật phần mềm, và các sự kiện sắp tới cho bạn. Nó cũng giúp chúng tôi cải tiến các dịch vụ, nội dung của chúng tôi cũng như quảng cáo sản phẩm. Nếu bạn không muốn được vào danh sách gửi thư  liên lạc của TN, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật yêu cầu phương thức sử  dụng của bạn.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp phát triển, cung cấp, và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, nội dung, và quảng cáo.

Theo chu kỳ  thời gian, TN có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi các thông báo quan trọng, chẳng hạn như thông tin liên lạc về cải thiện dịch vụ cấp thông tin và thay đổi các điều khoản, hướng dẫn và cập nhật chính sách bảo mật . Do thông tin này quan trọng đối với sự tương tác của bạn với TN, bạn không thể chọn không tham gia nhận được các thông tin liên lạc nêu trên.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, nghiên cứu cải tiến sản phẩm, dịch vụ của TN và thông tin liên lạc của khách hàng.

Về tiết lộ thông tin về bạn cho người khác

Trong trường hợp cụ thể cần thiết – theo quy định pháp luật, quy trình pháp lý, kiện tụng hoặc yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài nước bạn cư trú về thông tin cá nhân của bạn với TN. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi xác định là cần thiết cho các mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật, hoặc các vấn đề khác có tầm quan trọng công cộng, tiết lộ đó là cần thiết hoặc thích hợp.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin trong nội bộ về bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc bảo vệ hoạt động hoặc người sử dụng của chúng tôi. Ngoài ra, trong trường hợp, tổ chức lại, sáp nhập, bán chúng tôi có thể chuyển bất kỳ và tất cả các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập cho các bên thứ ba có liên quan.

Bảo vệ thông tin cá nhân

TN rất thận trọng - bao gồm cả các biện pháp hành chính, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại mất mát, trộm cắp, và lạm dụng, cũng như chống lại các truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và hủy diệt thông tin.

Với  tư cách người sáng lập nhóm Tín Nhiệm và chúng tôi, toàn thể cộng tác viên, nhân viên TN cam kết không bán hay tiết lộ thông tin cá nhân người sử dụng trang TN cho bất kỳ mục đích thu lợi nhuận khác cho phía thứ ba như cho các công ty dịch vụ tiếp thị,thương mại, công ty truyền thông và các doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp dịch khác.

                                                                                          Cập Nhật Ngày 11 Tháng 01 Năm 2014                                                          

Processing...