Giới thiệu

Điều khoản sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với website Tín Nhiệm.Com (gọi tắt là TN). Tinnhiem.Com được thiết kế và đưa vào sử dụng vào năm 2012 và sẽ được phát triển, mở rộng dịch vụ vào 01/01/2013.

Tinnhiem.Com là một trang web về tiện ích, thông tin ngành ngân hàng tài chính cho tất cả mọi người có nhu cầu về huy động vốn, gây vốn, cho vay vốn, kinh doanh  đầu tư và trao đổi với nhau về các vấn đề tái lập nghiệp, tài chánh, đầu tư, bảo vệ giá trị tài sản của bạn v.v.... và  sau đó có thể chia sẻ những kinh nghiệm trên vào blog, diễn đàn... Khi bạn đã đăng ký nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

1. Điều khoản chung:

Việc bạn đăng ký sử dụng TN đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu, đồng ý và tuân thủ những điều khoản bên dưới. Nếu bạn không đồng ý vui lòng không đăng ký sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi TN. Nhóm TN có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh các nội dung tại Qui chế này sau một chu kỳ thời do cần thiết về quy định phát luật hay lý do chính đáng khác , vì thế bạn nên thường xuyên xem lại Qui chế mỗi khi truy cập vào Tinnhiem.Com

2. Mô tả dịch vụ:

Thông qua Tínnhiem.Com, TN cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên Web của TN, sử dụng các dịch vụ do TN cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc phim minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”). Trừ khi có quy định cụ thể khác, đối tượng điều chỉnh của Qui chế còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do TN cung cấp.

Dịch vụ trên website này được TN sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm Dịch Vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp hoàn toàn với mục đích của Người dùng. TN cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.

Trong mọi trường hợp, TN không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng, do sự cẩu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng.

3. Dịch vụ và trách nhiệm của TN:

Dịch vụ của TN là những dịch vụ cung cấp thông tin điện tử tổng hợp và mạng cộng đồng ngành nghề ngân hàng tài chánh. Bạn đồng ý rằng TN có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh,phát triển thêm những chức năng dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng TN có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho TN để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Qui chế của website.

TN sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của truy cập thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, người dùng  hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.

Các nội dung trên website được trích dẫn, sưu tầm, tải lên và TN hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền/sở hữu trí tuệ hay bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan của các nguồn tài nguyên trên.

TN  không chịu trách nhiệm về các thông tin đăng tải của người sử dụng. Về  ý kiến của các bài viết Tín Nhiệm cũng chỉ phản ảnh ý kiến cá nhân của người viết bài, gởi bài. Tín Nhiệm không chịu trách nhiệm về nội dung, quan điểm của người viết tuy TN cố gắng kiểm soát tính trung thực của dữ liệu, nội dung  bài viết.

Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

Chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Qui chế sử dụng dụng dịch vụ.

4. Trách nhiệm của bạn:

Bạn cần cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch Vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác.

Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch Vụ và website của TN. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch Vụ và việc sử dụng ổn định của Người dùng khác.

5. Các liên kết đến các website khác:

Để thuận tiện cho việc sử dụng của Người dùng, TN có thể cung cấp cho Người dùng một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của TN, do đó TN sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các Website này.

6. Giới hạn độ tuổi:

Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký thành viên để đưa thông tin, tài nguyên lên website, ít nhất bạn phải 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

7. Những điều cấm:

Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng các Dịch vụ tại Tínnhiệm.com là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của bạn, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật.

Trách nhiệm cá nhân của bạn được xác lập theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định 97/2008/NĐ-CP, Nghị định 97/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính Phủ về Quản lý Internet và Thông tư 07/2008/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân: "người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật" .

* Các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Lợi dụng Internet nhằm mục đích:

a. Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

b. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

c. Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.

d. Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

e. Truyền bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

f. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

3. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

4. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

8. Hình thức xử lý vi phạm:

Nếu phát hiện vi phạm của bạn, TN sẽ lập tức thực hiện gỡ bỏ nội dung vi phạm mà không cần báo trước và gửi thư cảnh báo lần đầu. Nếu bạn tiếp tục vi phạm, bạn sẽ nhận được thư cảnh báo thứ hai và tài khoản của bạn sẽ được tạm khóa trong 01 tháng. Lần thứ ba, TN sẽ khóa tài khoản của bạn vĩnh viễn.

Cụ thể hành vi vi phạm được liệt kê bao gồm (không giới hạn) trong các trường hợp sau đây:

Vi phạm về đăng thông tin và hình ảnh tài khoản; Vi phạm trong nội dung bài viết/lời bình; Spam nội dung quảng cáo; Xúc phạm thành viên khác hoặc xúc phạm Ban quản trị website và TN.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của bạn, TN sẽ tự xử lý vi phạm hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xử lý.

9. Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác:

TN sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các chủ thể khác TN.

                                                                                            Cập nhật ngày 15 tháng 12 năm 2012

 

Processing...