Hướng dẫn

Hướng dẫn đăng ký thành viên

Cám ơn bạn đã vào tìm hiểu trang TinNhiem.Com TN.

 

Để sử dụng hết các dịch vụ do TN cung cấp bạn cần đăng ký một tài khoản tại website TinNhiem.com.

Việc đăng ký tài khoản rất đơn giản như bạn đã từng quen thuộc như khi đăng ký tài khoản của Yahoo, Google và Facebook hoặc các trang Nhóm Mua, MuaChung, NhacCuaTui trong nước.

Việc bạn đăng ký sử dụng TinhNhiem.Com TN đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu, đồng ý và tuân thủ những điều khoản sử dụng của TN. Bạn có thể đọc các điều khoản nầy trước khi đăng ký. TN có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh các nội dung tại Qui chế này, vì thế bạn nên thường xuyên xem lại Qui chế mỗi khi truy cập vào TinNhiem.Com

Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký là thành viên để đưa thông tin, tài nguyên lên website, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nếu bạn đăng ký với tính cách là thành viên công ty (pháp nhân hoặc cá nhân) thì bạn có thể sử dụng điều nhiều công cụ mà TN dành riêng cho doanh nghiệp. Khi đó bạn cần có một địa chỉ mail của công ty bạn. Nhóm TN sẽ xác minh, liên hệ với người sở hữu địa chỉ mail với trước khi kích hoạt tài khoản nầy.

Đăng Ký Tài Khoản

Khi đăng ký có hai hình thức hay là đối tượng người sử dụng:

1. Người sử dụng, tạo tài khoản là công ty của ngành tài chính ngân hàng và công ty, doanh nghiệp phi tài chính. Các công ty, doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản có thu phí để sử dụng các dịch vụ chuyên ngành của trang web như quảng cáo, ủy thác tư vấn v.v.

2. Người sử dụng là hộ gia đình, cá nhân, người tiêu dùng

Đối tượng 1: Người sử dụng muốn đăng ký tài khoản cho công ty phải có địa chỉ mail của công ty, doanh nghiệp, thí dụ như nguyenphuong@acb.com.vn . Sau khi nhận được email của người đăng ký và kiểm chứng có thật, tài khoản sẽ được kích hoạt. Hoặc là người đăng ký phải cung cấp số điện thoại nếu sử dụng email của yahoo, gmail v.v. để đăng ký. Trong trường hợp đó Tính Nhiệm sẽ liên lạc qua số điện thoại của người đăng ký để xác minh và kích hoạt tài khoản.

Đối tượng 2: Người đăng ký là hộ cá nhân không cần cung cấp địa chỉ mail công ty mà có thể dùng bất cứ địa chỉ mail phổ thông nào để đăng ký.

Sau khi đăng ký thành công người sử dụng có thể vào trang Tín Nhiệm sử dụng tất cả tiện ích của Tính Nhiệm như truy cập, viết bình luận, góp ý và đăng ký tìm vốn, cấp vốn v.v.

Hội sở các định chế tài chánh như ngân hàng, công ty tài chính có để tạo riêng một tài khoản chung để có một mật khẩu đăng nhập rồi cung cấp mật khẩu nầy cho các chi nhánh, phòng giao dịch để nhân viên vào trang Tín Nhiệm sử dụng tiện ích của Tín Nhiệm cung cấp thông tin về dịch vụ ngân hàng, công ty của mình cho khách hàng.

Tạo tài khoản Noteweb

Là người đã đăng ký, sau khi đăng nhập bạn có thể tạo một tài khoản Noteweb tài chính cá nhân để theo dõi các chủ đề về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đầu tư kinh doanh, lập nghiệp v.v. Bạn có thể tạo nhiều Noteweb nhiều  chủ đề khác nhau với nhiều danh mục theo dõi chuyên môn khác nhau.

Thông qua theo dõi các chuyên đề trên mạng, với tài khoản Noteweb bạn sẽ nâng cao kiến thức chuyên môn về tài chính và học cách quản lý tài chính cá nhân chuyên môn hơn. 

Đăng bài viết và thông tin

Thành viên, chủ các tài khoản có quyền gởi bài đăng chuyên môn, bình luận, phân tích và thông tin để phát biểu, đăng tải trên trang Tinnhiem.com. Ban biên tập nhóm sẽ đọc và có quyền chỉnh sửa lại, không thay đổi nội dung bài viết. Đồng thời Ban biên tập nhóm Tín Nhiệm có quyền từ chối đăng bài trong trường hợp bài viết vi phạm quy định Điều khoản sử dụng trang Tín Nhiệm hay đi ngược mục tiêu, tôn chỉ của nhóm Tín Nhiệm.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chi nhánh của các định chế tài chánh tại mỗi thành phố, thị trấn v.v. có thể tạo riêng một tài khoản để các đơn vị trực thuộc như phòng giao dịch cùng sử dụng. Các nhân viên tại một ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán cũng có thể tạo riêng một tài khoản cá nhân để phục vụ công việc tư vấn khách hàng của công ty.

Khi đăng tải thông tin cấp vốn, các thông tin sẽ được giữ suốt thời gian khi chủ tài khoản còn tài khoản và phải cập nhật thông tin khi có thay đổi như lãi suất, số lượng vốn cung cấp tối đa, thời hạn chương trình ưu đãi v.v.

Các thông tin cần tìm vốn sẽ được đăng trên trang web 03 tháng, nếu không cập nhật hoặc không tìm được nguồn vốn vay thích hợp thì thông tin sẽ bị xoá bỏ.

Các thông tin về tìm đối tác hợp tác và những thông tin khác sẽ được đăng 04 tháng, nếu không có tìm được đối tác tương ứng, thích hợp và không cập nhật thông tin thì thông tin đăng sẽ bị xoá khỏi trang web.

Bài đăng khác

Processing...