Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn Tín Dụng Ngân Hàng/Khách Hàng Doanh Nghiệp

Người hỗ trợ trực tuyến: Trần Xuân Đào
Email: txdao@tinnhiem.com
Người hỗ trợ trực tuyến: Huỳnh Ngọc Hoa
Email: hnhoa@tinnhiem.com
Người hỗ trợ trực tuyến: Phạm Trung Hiếu - EXIMBANK Chi Nhánh Cần Thơ
Email:
Người hỗ trợ trực tuyến: Nguyễn Hoàng Thảo
Email: nhthao@tinnhiem.com
Điện thoại: 0710-3821-915-138
Di động:

Tư Vấn Huy Động Vốn

Người hỗ trợ trực tuyến: TINNHIEM
Email: huydongvon@tinnhiem.com
Điện thoại:
Di động: 0946-208-280
Người hỗ trợ trực tuyến: Công ty TNHH ETM
Email:
Điện thoại:
Di động: 0939-882-009

Tư Vấn Mua Bán Sáp Nhập

Người hỗ trợ trực tuyến: Dương Quang Thoại - CTCK Công Nghiệp
Email: duongqt@tinnhiem.com
Điện thoại:
Di động: 0903-789-304
Người hỗ trợ trực tuyến: Công Ty ETM
Email: seanlam@facedelity.com
Điện thoại:
Di động: 0939-882-009

Tư Vấn Đầu Tư

Người hỗ trợ trực tuyến: Trần Thanh Bình - ACBS Chi Nhánh Cần Thơ
Email:
Điện thoại:
Di động: 0907-584-168
Người hỗ trợ trực tuyến: Nguyễn Tuấn
Email: nguyent@tinnhiem.com
Người hỗ trợ trực tuyến: Đặng Việt Quang - ACBS Chi Nhánh Cần Thơ
Email:

Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân

Người hỗ trợ trực tuyến: Trương Việt Anh - Ngân Hàng ACB Cân Thơ
Email:
Người hỗ trợ trực tuyến: Phạm Thị Đảm
Email: ptdam@tinnhiem.com
Processing...